HET HUIS

Het verslag van het huisonderzoek van de regio Rheinland eindigt met de opmerking:
“Doordat de Joodse historie van het huis in vergetelheid was geraakt, doet zich in Dingden een unieke kans voor om de bij de renovatie gevonden objecten weer in situ tastbaar te maken voor het publiek om daarmee een bijdrage te leveren aan het herstel van de Joodse culturele geschiedenis in Duitsland.” Er zijn vele ontdekkingen gedaan in het Humberghuis die vandaag nog getuigen van de Joodse geschiedenis van het huis.

In oktober 2002 werd er in een kamer een dichtgestort bekken blootgelegd. Deze mikwe diende voor rituele reiniging.
Bij de deurkaders zijn sporen van mezoeza’s gevonden. Een mezoeza is een kleine capsule waarin een tekst uit de Torah zit. De huls met inhoud werd in een deurpost geplaatst. Onder de houten vloer vonden vrijwilligers een ast: Een bewerkte natuurstenen plaat waarom gerst geroosterd werd, die daarna voor het brouwen van bier werd gebruikt. De slagerij is met veel aandacht gereconstrueerd. De typische wanddecoraties zijn behouden. Na het verwijderen van het behang kwamen marmerschilderijen op de muur tevoorschijn. Ze waren goed geconserveerd en zijn nu zichtbaar. Naast de voordeur is de afdruk van het bedrijfsschildje van de familie Humberg nog zichtbaar (“Abraham Humberg – Viehhandel”).Het schildje is al op 30-03-1933, de dag waarop Hitler de macht greep, door een SA-er van de muur geslagen.